Aktualności


czwartek, 1 września 2016 r.
Wyprawka szkolna

  Informacje dotyczące stypendium szkolnego na 2016/2017.

  Dochód na jedna osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł netto

  Rodzice składają wnioski w szkołach do dnia 15 września 2016 r.

  Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

Stypendium przyznawane jest jedynie dla uczniów mieszkających na terenie Miasta Tarnowa.

Pomoc socjalna nie dotycz studentów i dzieci przedszkolnych oraz uczniów którzy ukończyli 25 rok życia.

Dochód:

1.do dochodu wliczamy zasiłek rodzicielski ;

2.nie wliczamy „500 +" .

Informacja o fakturach w związku z rozliczeniem stypendium szkolnego w roku szkolnych 2016/2017.


wtorek, 27 sierpnia 2016 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w czwartek, 1 września 2016 roku.

  O godz. 8.30 będzie odprawiona Msza Św., a następnie uroczystość rozpoczęcia roku w sali gimnastycznej oraz spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

  Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą korzystać z obiadów i/lub świetlicy szkolnej - proszeni są o zgłaszanie się do świetlicy w celu pobrania kart.


Archiwum - rok szkolny 2015/2016

Archiwum - rok szkolny 2014/2015

Archiwum - rok szkolny 2013/2014

Archiwum - rok szkolny 2012/2013

Archiwum - rok szkolny 2011/2012
33-102 Tarnów ul. Niedomicka 20. Dyrektor: Maria Barczyk.
Telefon: (014) 626-69-58. E-mail: sekretsp10@umt.tarnow.pl.