Aktualności


wtorek, 29 listopada 2016 r.
„Do Ciebie mówię Wielki Tułaczu”

  W dniu 29 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 10 im Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie odbyła się VII edycja międzyszkolnego konkursu poezji patriotycznej, pt. „Do Ciebie mówię Wielki Tułaczu”, którego celem było pielęgnowanie tradycji patriotycznych oraz popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury. Poprzez utwory literackie konkurs nawiązywał do naszej niezwykłej historii będącej świadectwem tamtych wydarzeń, jak również bohaterskich i heroicznych postaw wielu tysięcy Polaków, którzy stali się dla nas przykładem godnym do naśladowania.

Organizatorem VII edycji konkursu była pani Wanda Patuła

Honorowy patronat nad projektem objęli: Prezydent Miasta Tarnowa oraz książę Paweł Sanguszko, którzy jednocześnie byli fundatorami nagród i drobnych upominków dla uczestników konkursu.

Na zaproszenie odpowiedziały następujące szkoły z miasta Tarnowa:

Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 10, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 17 oraz Zespół Niepublicznych Niepłatnych Szkół w Tarnowie.

Uczestników oceniało szacowne jury w składzie:

pani Jolanta Kolak – nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu,

pan Dariusz Romanowski – poeta, prozaik, autor tomiku poezji „Cokoły moich wzruszeń, członek Stowarzyszenia Autorów Polskich,

pan Marek Ostrowski – Dyrektor Zarządu Realności Książąt Sanguszków w Tarnowie

pani Maria Barczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10.

Wszyscy uczniowie swoją recytacją oraz interpretacją wierszy dostarczyli widzom wielu emocji i wzruszeń. Jury miało niezwykle trudne zadanie, jednak po burzliwej naradzie wyłoniło zwycięzców konkursu, podkreślając wysoki poziom i profesjonalne przygotowanie wszystkich uczestników.

  Nagrody przyznano w dwóch kategoriach.

  Wiersz o tematyce sybirackiej

I miejsce - Olga Henich - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2

II miejsce - Natalia Czub - uczennica Zespołu Niepublicznych Niepłatnych Szkół w Tarnowie.

III miejsce - Magdalena Bednarenko – uczennica Szkoły Podstawowej nr 9

  Wiersz o tematyce patriotycznej

I miejsce - Kinga Mokwa - uczennica Szkoły Podstawowej nr 3

II miejsce – Patrycja Mitera - uczennica Szkoły Podstawowej nr 10

III miejsce - Weronika Biedroń - uczennica Szkoły Podstawowej nr 2

Wyróżnienie otrzymała Gabriela Wierzba - uczennica Szkoły Podstawowej nr 17

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


piątek, 25 listopada 2016 r.
Happening pt. „Tarnowscy bohaterowie”

  Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach projektu: Narodowe Święto Niepodległości - Bohaterom Niepodległej, było zorganizowanie happeningu ulicznego przez uczniów naszej szkoły w dniu 25.11.2016 r.

  Głównym zadaniem happeningu pt. „Tarnowscy bohaterowie” było rozpropagowanie wśród mieszkańców Tarnowa idei niepodległościowej oraz dostarczenie w niecodzienny i atrakcyjny sposób wiedzy na temat tarnowskich postaci i wydarzeń rozgrywających się na kanwie historii naszego kraju.


środa, 9 listopada 2016 r.
"Bohaterom Niepodległej"

  W naszej szkole odbył się spektakl słowno – muzyczny zatytułowany „Bohaterom Niepodległej”. Uczniowie klas IV –VI wspólnie z nauczycielami opracowali scenariusz przedstawiający drogę tarnowian do odzyskania niepodległości oraz przygotowali prezentację multimedialną dotyczącą postaci i wydarzeń z omawianego okresu, która posłużyła jako tło historyczne do spektaklu. Spektakl oraz poczęstunek dla całej społeczności szkolnej i lokalnej, a także zaproszonych gości odbył się 09.11.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowie.

  Swoją obecnością zaszczycili nas Dyrektor Wydziału Edukacji – pani Bogumiła Porębska oraz pan Tomasz Przygoda – nauczyciel historii Gimnazjum nr 6 w Tarnowie.


wtorek, 25 października 2016 r.
Wiersze na konkurs „Do Ciebie mówię Wielki Tułaczu”

  Propozycje wierszy na konkurs „Do Ciebie mówię Wielki Tułaczu”

wiersze


czwartek, 20 pażdziernika 2016 r.
Sonda uliczna

  W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła realizuje II etap projektu miejskiego Narodowe Święto Niepodległości - Bohaterom Niepodległej. Głównym celem projektu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 jest poszukiwanie śladów przeszłości na przykładzie działań podejmowanych przez tarnowian w walce o wolność i niepodległość Polski.

  Pierwszym zadaniem realizowanym w ramach projektu było przeprowadzenie przez uczniów klas V i VI sondy ulicznej wśród mieszkańców Tarnowa na temat wydarzeń i bohaterów z czasów odzyskania przez Polskę niepodległości.

  Przed przystąpieniem do przeprowadzenia sondy uczniowie zapoznali się ze źródłami historycznymi, by dowiedzieć się więcej o bohaterach tamtych dni oraz „poczuć” niepowtarzalną atmosferę, jaka panowała wówczas na ulicach naszego miasta. Uzyskane informacje na temat wybranych bohaterów i wydarzeń wykorzystaliśmy do opracowania ulotek, które uczniowie podczas sondy ulicznej rozdawali przechodniom. Następnym punktem przygotowań było wyznaczenie trasy, czyli miejsc związanych z tamtym okresem (ulica Stylińskich, pasaż Tertila, Rynek ) oraz opracowanie pytań dla respondentów. Nasze przedsięwzięcie spotkało się z życzliwym przyjęciem ze strony mieszkańców miasta, którzy chętnie odpowiadali na pytania dotyczące odzyskania przez Tarnów niepodległości. Materiał filmowy z przeprowadzonej sondy ulicznej był relacjonowany 20.10. 16 r. przez Tarnowską TV Internetową, z którą nawiązaliśmy współpracę w celu rozpropagowania informacji na temat działań realizowanych przez uczniów i nauczycieli.

Zobacz...


czwartek, 1 września 2016 r.
Wyprawka szkolna

  Informacje dotyczące stypendium szkolnego na 2016/2017.

  Dochód na jedna osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 zł netto

  Rodzice składają wnioski w szkołach do dnia 15 września 2016 r.

  Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły.

Stypendium przyznawane jest jedynie dla uczniów mieszkających na terenie Miasta Tarnowa.

Pomoc socjalna nie dotycz studentów i dzieci przedszkolnych oraz uczniów którzy ukończyli 25 rok życia.

Dochód:

1.do dochodu wliczamy zasiłek rodzicielski ;

2.nie wliczamy „500 +" .

Informacja o fakturach w związku z rozliczeniem stypendium szkolnego w roku szkolnych 2016/2017.


wtorek, 27 sierpnia 2016 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się w czwartek, 1 września 2016 roku.

  O godz. 8.30 będzie odprawiona Msza Św., a następnie uroczystość rozpoczęcia roku w sali gimnastycznej oraz spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

  Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą korzystać z obiadów i/lub świetlicy szkolnej - proszeni są o zgłaszanie się do świetlicy w celu pobrania kart.


Archiwum - rok szkolny 2015/2016

Archiwum - rok szkolny 2014/2015

Archiwum - rok szkolny 2013/2014

Archiwum - rok szkolny 2012/2013

Archiwum - rok szkolny 2011/2012
33-102 Tarnów ul. Niedomicka 20. Dyrektor: Maria Barczyk.
Telefon: (014) 626-69-58. E-mail: sekretsp10@umt.tarnow.pl.