Wartości w życiu szkoły i pracy nauczycielaDnia 29 maja 2017r. nasza szkoła prezentowała się podczas konferencji na temat wychowania. Przedstawiliśmy przykład dobrej praktyki realizowanej w naszej szkole, którą jest włączanie się w liczne akcje charytatywne.

Przy tej okazji jeszcze raz chcemy serdecznie podziękować rodzicom, dzieciom, pracownikom szkoły i wszystkim, którzy tak chętnie odpowiadają na potrzeby biedniejszych, słabszych angażując się w proponowane na terenie szkoły akcje charytatywne.

Włącz pokaz zdjęć