Święto Patrona Szkoły

We wtorek, 25 kwietnia 2017 r. obchodziliśmy 20 - tą rocznicę nadania naszej szkole imienia Romana "Sybiraka" Sanguszki. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, w której uczestniczyli zaproszeni goście, poczty sztandarowe Związku Sybiraków w Tarnowie i Szkoły Podstawowej nr 10 oraz cała społeczność szkolna. Po zakończonej mszy św. nastąpił przemarsz do szkoły, złożenie wiązanki pod tablicą pamiątkową poświęconą Romanowi "Sybirakowi" Sanguszce i odśpiewanie hymnu państwowego.

Uroczystą akademię rozpoczęła pani dyrektor Maria Barczyk powitaniem gości oraz okolicznościowym przemówieniem. Następnie Prezes Oddziału Związku Sybiraków w Tarnowie Jan Kita wręczył Odznaki Honorowe Sybiraka nauczycielom naszej szkoły. Odznakę otrzymali p. Beata Karpała, p. Ewelina Ogarek, p. Anna Olszówka, p. Dorota Wojtanowska. Następnie zostały wręczone nagrody w konkursie wiedzy o patronie, który zorganizowała p. Jolanta Żurowska.
Nagrody i dyplomy otrzymali:

  • I miejsce Kamil Puchała,
  • II – Mateusz Gębala,
  • III - Oliwia Wajda,
  • IV – Bartosz Grodowicz.

Uroczystość uświetnił występ uczniów klas III i V oraz szkolny chór. Na zakończenie uczniowie klas III zatańczyli poloneza.


Włącz pokaz zdjęć