Spotkanie z „Ludźmi Solidarności”Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie odpowiedzieli przedstawiciele tarnowskiej „Solidarności”, którzy wzięli udział w spotkaniu z uczniami klasy szóstej. Nasi goście to działacze NSZZ „Solidarność” oraz „Solidarności Rolników Indywidualnych”, opozycjoniści, represjonowani w czasie stanu wojennego – Antoni Lis i Władysław Żabiński, który był również trzykrotnie posłem na Sejm. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel tarnowskiej delegatury – Janusz Sikorski.

„Żywa lekcja historii” zrealizowana została w ramach innowacji pedagogicznej, w których uczestniczą uczniowie SP 10, w zakresie edukacji regionalno – patriotycznej „Moja mała ojczyzna - historia, którą warto poznać”. Celem tych zajęć jest popularyzowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży oraz rozbudzenie zainteresowań najnowszą historią Polski i regionu. Kultywowanie i upowszechnienie ideałów i wartości „Solidarności” szczególnie wśród młodego pokolenia, to jeden z elementów tej działalności.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią naszego regionu i miasta Tarnowa związaną z okresem powstania i działalności NSZZ „Solidarność” w kontekście społecznym, politycznym i gospodarczym Polski w latach osiemdziesiątych. Bezpośrednie relacje i opowieści uczestników tamtych wydarzeń stanowiły dla młodzieży niezwykłe przeżycie, które zostało wzbogacone licznymi materiałami źródłowymi w postaci prasy solidarnościowej, ulotek i plakatów oraz osobistych pamiątek. Możliwość rozmowy i bezpośredniego kontaktu z „ludźmi Solidarności” to niewątpliwie ważne wydarzenie dla każdego młodego człowieka, zafascynowanego najnowszą historią Polski.

Dziękujemy!

Opracowanie tekstu: Jolanta Żurowska


Włącz pokaz zdjęć