OGŁOSZENIE!Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana ”Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie ogłasza zapisy uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018.

Do klasy pierwszej naszej szkoły przyjmujemy z urzędu dzieci zamieszkałe w naszym obwodzie, oraz kandydaci zamieszkali poza obwodem, którzy biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym (zgodnie z określonymi kryteriami).

Obowiązuje rekrutacja w formie papierowej. Wnioski można składać od 31 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. w sekretariacie szkolnym w godzinach od 7.00 do 15.00. W dalszej kolejności będą przyjmowane na wolne miejsca dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

  • Termin naboru został określony zarządzeniem Nr 157/2017 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gminy Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.
  • Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr XXXVI/359/2017 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 23 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/2017 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA z dnia 17 marca 2017 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa na rok szkolny 2017/2018

UCHWAŁA NR XXXVI/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE