Dzień SybirakaW niedzielę 17 września odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, dzień ten stał się również symbolicznym świętem Sybiraków. Nasi uczniowie reprezentujący szkołę, która nosi imię Romana „Sybiraka” Sanguszki – powstańca listopadowego z 1830 roku również wzięli udział w tych obchodach. Po uroczystej mszy świętej w Bazylice Katedralnej odprawionej w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie rozpoczęły się dalsze uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Stalinizmu: oficjalne wystąpienia, Apel Pamięci, złożenie wiązanek i zniczy pamięci, odśpiewano również Hymn Sybiraków i Rotę.
.