Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia29 września obchodziliśmy VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Wyznaczeni uczniowie wraz z koordynatorami, sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród swoich kolegów i koleżanek. Podczas przerw każdy chętny uczeń losował karteczkę z pięcioma pytaniami i odpowiadał ustnie. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi otrzymywał naklejkę „Eksperta tabliczki mnożenia”. W trakcie długiej przerwy jeden partol egzaminował również rodziców i pracowników szkoły, którzy bardzo sprawnie radzili sobie z matematycznymi pytaniami. Podczas lekcji matematyki odbywały się różne zabawy i gry związane z tabliczką mnożenia.
Ten dzień na pewno dostarczył wszystkim wielu emocji i pozytywnych wrażeń.

.