Konkurs na najpiękniejszą szopkę.Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj. W grudniu zaprosiliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły do zmierzenia się z tym niełatwym wyzwaniem, organizując konkurs na najpiękniejszą szopkę. Prace można było wykonać dowolną techniką, indywidualnie lub w gronie rodzinnym.

Celem konkursu było:

  • Uświadamianie piękna i bogactwa zwyczajów polskich.
  • Popularyzacja tradycji bożonarodzeniowej.
  • Rozbudzanie pasji twórczej.
  • Integracja wspólnoty rodzinnej.
  • Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania wolnego czasu.

Na konkurs wpłynęło 18 prac. Wszystkie wykonane dzieła były piękne. Cieszymy się, że tak liczna grupa wzięła udział w konkursie.

Jedną z nagród i wyróżnień dla wykonawców szopek była wystawa w szkole, a później w okresie Bożego Narodzenia uczniowie mogli podziwiać swoje dzieła w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.

.