FIT IN DEUTSCH - Konkurs Języka Niemieckiego.9 marca 2018 roku odbyła się w Tarnowie
X Edycja Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych "Fit in Deutsch".

Organizatorami konkursu są: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego - Oddział Tarnów, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI LO, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów idei wielojęzyczności i promowanie nauki języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych umiejętności językowych, które są główną częścią składową egzaminów językowych.
Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Tarnowa, Małopolski Kurotor Oświaty, Starosta Tarnowski, Rektor PWSZ w Tarnowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 brali udział w konkursie po raz pierwszy i sprawdzali swoje umiejętności na Poziomie A1. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy VII: Oliwia Wajda oraz Marcin Węgrzyn. Opiekunem uczniów jest pani Renata Nowak.

Ogłoszenie wynków nastapi do dnia 31 marca 2018 r.

.