Spotkanie z historią w MBPW ramach wzbogacenia wiedzy historycznej o Polsce, Tarnowie i regionie uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej nr 10 wzięli udział w lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie - Filii nr 5, która była organizatorem spotkania z historykiem i pisarzem Ryszardem Lisem. Spotkanie to zostało zorganizowane z okazji 77. rocznicy transportu polskich więźniów politycznych z Tarnowa do Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego w Auschwitz.

Ryszard Lis to dziennikarz, współpracownik mediów, nauczyciel, który od wielu lat jest zaangażowany w działalność Tarnowskiego Towarzystwa Historycznego, dbającego o pamięć i prawdę związaną z wywózkami Polaków do obozu KL Auschwitz. Jest autorem kilku wydawnictw: "Uroki Tarnowa" "Niepokonani", "Pierwsi w piekle". Nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP Dukatem Tarnowskim, "Uskrzydlony".

W „Niepokonanych” opisuje najbardziej znane „tarnowskie” wydarzenia z okresu II wojny światowej m.in.: prowokację na dworcu kolejowym, pierwszy transport więźniów do Oświęcimia, partyzancki bój pod Jamną, akcję „Trzeci Most”. Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, dzięki któremu mogli poszerzyć swoją wiedzę historyczną.

.