70 lat temu zginął rotmistrz Witold PileckiWiosną 1948 roku, władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim, oficerze Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. W 70. rocznicę bohaterskiej śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego uczniowie klas IV – VII mieli możliwość wzbogacenia swojej wiedzy historycznej o jednym z najbardziej zasłużonych żołnierzy niezłomnych. Poprzez montaż muzyczno – filmowy zapoznali się z postacią rotmistrza, jego dokonaniami i heroiczną postawą w walce z hitlerowskimi i sowieckimi okupantami.

Witold Pilecki (13 V 1901 - 25 V 1948) – urodzony na zesłaniu w represjonowanej po powstaniu styczniowym rodzinie szlacheckiej herbu Leliwa, harcerz, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, żołnierz kampanii wrześniowej, pierwszej i drugiej konspiracji, powstania warszawskiego oraz II Korpusu gen. Andersa we Włoszech. We wrześniu 1940 r. na ochotnika poszedł do KL Auschwitz, gdzie zbudował struktury ruchu oporu i skąd uciekł w kwietniu 1943r. Autor pierwszych raportów o holokauście i innych, wstrząsających raportów z największego niemieckiego obozu śmierci. Po wojnie wrócił do Polski, aby zebrać dla rządu emigracyjnego wiarygodne informacje o represjach komunistycznych. Więziony i torturowany przez komunistów a następnie skazany w procesie pokazowym przez stalinowski sąd. Wyrok wykonano w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej strzałem w tył głowy.

W 2006 roku Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, a w 2013 r. awansowany do stopnia pułkownika.

"Starałem się tak żyć,
abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać”

.