OGŁOSZENIE!Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Romana ”Sybiraka” Sanguszki
w Tarnowie
ogłasza zapisy uczniów do klasy pierwszej
na rok szkolny 2018/2019.


W dniach od 26 lutego - 9 marca 2018 r. – do szkoły przyjmowane są pisemne zgłoszenia dzieci zameldowanych i zamieszkałych w obwodzie szkoły,
a od 12 marca do 13 kwietnia 2018 r. prowadzony będzie nabór
na pozostałe wolne miejsca dla dzieci spoza obwodu.

Zapisów dzieci dokonuje sekretariat szkoły w godz. 8.00 – 14.00.
Proszę o zgłaszanie się z odpisem aktu urodzenia i numerem pesel dziecka.