Tydzień Patriotyczy „Pociąg do Wolności” w świetlicy szkolnej


.