Szlakiem NiepodległościW setną rocznicę obchodów odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie klasy VI i VII w ramach lekcji historii odwiedzili miejsca pamięci poświęcone Polakom, którzy zginęli w okresie I i II wojny światowej na ziemi tarnowskiej.

Wzgórze w Łowczówku było w 1914 roku świadkiem jednej z ważniejszych bitew, jaką stoczyły podczas I wojny światowej Legiony Polskie. Bitwa pod Łowczówkiem rozegrała się w dniach 22-25 grudnia 1914. Był to początek długiej drogi dla tworzących się polskich oddziałów wojskowych, których celem było doprowadzenie do odzyskania przez nasz kraj niepodległości po 123 latach zaborów. O znaczeniu tego boju w historii Polski świadczy umieszczenie nazwy Łowczówek na tablicy przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Co roku - w niedzielę przed 11 listopada - odbywają się tu uroczystości poświęcone właśnie odzyskaniu niepodległości przez naszą Ojczyznę. W tym roku w uroczystościach tych weźmie udział Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Pogórska Wola, to miejsce pamięci rozstrzelanych Polaków przez hitlerowców w latach 1939 – 1943. Inskrypcja na pomniku głosi „…czynem dowiedli, że Polska nie zginęła”. W tym miejscu Niemcy przez cały okres okupacji dokonywali masowych egzekucji. Nieznana jest liczba wszystkich ofiar, gdyż okupanci maskowali miejsca zbrodni sadząc na mogiłach młode sosny. W okresie 1941-43 Niemcy zamordowali tu co najmniej 150 osób, głównie więźniów. Tutaj także rozstrzelana została słynna polska narciarka, Helena Marusarzówna.

W Skrzyszowie, w lesie Kruk znajduje się pomnik poświęcony pamięci ofiar zamordowanych w latach 1941 – 42 przez funkcjonariuszy gestapo, SS i policji hitlerowskiej, którzy w tym miejscu dokonywali masowych egzekucji więźniów, przywożonych z więzienia w Tarnowie. Zginęło tu około 400 osób. Przed kamienną ścianą znajduje się postać upadającej osoby, która wskazuje napis „Przechodniu powiedz światu”.

I my stajemy się świadkami historii, pamiętamy!

.