Tarnów ważnym miejscem na drodze do odzyskania niepodległościDzień wyzwolenia, kulminacja niepodległościowych starań Tarnowa przypadła na noc z 30 na 31 października 1918 roku. W godzinach popołudniowych 30 października zebrała się Rada Miejska, której przewodniczył dr Tertil. Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę, w której czytamy: "Rada Miejska oświadcza, że Tarnów oddaje się poleceniom rządu warszawskiego i że organowi rządowemu, utworzonemu przez Radę Regencyjną da posłuch."

31 października 1918 roku, Tarnów odzyskał niepodległość i jako pierwszy ogłosił, że chce być częścią nowego, niepodległego państwa. Stał się tym samym pierwszym wolnym miastem odradzającej się wolnej Polski.

Uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia sprzed stu lat miały miejsce 30 października 2018 roku w Tarnowie, wzięli w nich udział również przedstawiciele naszej społeczności szkolnej wraz z Pocztem Sztandarowy.

.