Dobre wyniki naszych uczniów na egzaminie ósmoklasistyW tym roku odbył się po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty. Pierwszy test ósmoklasiści pisali z języka polskiego, drugiego dnia zmierzyli się z matematyką. W trzecim dniu odbył się egzamin z języka obcego nowożytnego. Przystąpienie do egzaminu było warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystania zawartych w nim informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się sprawnością rachunkową - umiejętnością wykonywania prostych obliczeń oraz ich wykorzystania w sytuacjach praktycznych. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści rozwiązujący zadania z języka angielskiego najlepiej poradzili sobie z zadaniami sprawdzającymi znajdowanie określonych informacji w tekstach pisanych.

W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu ósmoklasisty w naszej szkole przystąpiło 15 uczniów i osiągnęli średnie wyniki wyższe niż średnia ogólnopolska i średnia w Małopolsce.Przedmiot Wynik (%) Wynik (%) Wynik (%)
SP10 Tarnów Małpolska Polska
język polski 76,5 67 63
matematyka 53,3 50 45
język angielski 74,6 61 59