Wpłaty za obiady - komunikat stołówki szkolnejPrzypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat za obiady, tj. do dnia 10-tego każdego miesiąca.

Wpłat można dokonywać gotówką u intendenta lub na niżej podany rachunek:


Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 10 w Tarnowie, ul. Niedomicka 20, 33-102 Tarnów
Rachunek nr: 65 1030 1250 0000 0000 8802 5032
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko dziecka - wpłata za obiady - miesiąc np.luty