Lekcja historii z „Ludźmi Solidarności”Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie odpowiedzieli przedstawiciele tarnowskiej „Solidarności”, którzy wzięli udział w lekcji historii z uczniami klasy szóstej. Nasi goście to dawni działacze NSZZ „Solidarność”, opozycjoniści, represjonowani w czasie stanu wojennego pan Antoni Lis i pan Adam Socha oraz przedstawiciel tarnowskiej delegatury pan Janusz Sikorski.

Jednym z ważniejszych celów tego rodzaju zajęć jest nie tylko popularyzowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży, ale także rozbudzenie zainteresowań związanych z historią „małej ojczyzny” oraz upowszechnienie ideałów i wartości „Solidarności”. Bezpośrednie relacje i opowieści uczestników wydarzeń z lat osiemdziesiątych stanowiły dla młodzieży niezwykłe przeżycie, które zostało wzbogacone licznymi materiałami źródłowymi w postaci prasy solidarnościowej, ulotek i plakatów oraz osobistych pamiątek. Młodzi ludzie mieli okazję wysłuchania wspomnień uczestników tamtych wydarzeń, zadawania pytań, uczenia się najnowszej historii Polski w sposób przemawiający do wyobraźni. Najaktywniejsi uczniowie za swoje zaangażowanie i dociekliwość otrzymali z rąk zaproszonych gości drobne upominki oraz nagrody w postaci książek o historii tarnowskiej „Solidarności”.

Możliwość rozmowy i bezpośredniego kontaktu z „ludźmi Solidarności” – światkami historii, która rozgrywała się na ich oczach – to ważne wydarzenie dla każdego młodego człowieka.

Dziękujemy!

.