Opłata za obiady w październikuOpłata za obiady za miesiąc październik wynosi 77 zł.
(22 obiady * 3,50 zł)

Kwota ta obejmuje wyżywienie w dniach 1 – 31 października br.

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Wpłat można dokonywać w dniach: 1 – 10 października br.
na konto nr:

65 1030 1250 0000 0000 8802 5032

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc.

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.