Opłata za obiady w listopadzieOpłata za obiady za miesiąc listopad wynosi 66,50 zł.
(19 obiadów * 3,50 zł)

Kwota ta obejmuje wyżywienie w dniach 4 – 29 listopada 2019.

Opłaty za obiady są przyjmowane tylko w formie przelewu bankowego.

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt z intendentem
(Tel. 14-626-69-58 w. 26)
w celu ustalenia ewentualnej kwoty zwrotu za obiady za miesiąc poprzedni.

Wpłat można dokonywać w dniach: 1 – 12 listopada 2019.
na konto nr:

65 1030 1250 0000 0000 8802 5032

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc którego dotyczy wpłata.

Prosimy o przestrzeganie terminów oraz kwoty wpłat.