Konkurs recytatorski „Do Ciebie mówię Wielki Tułaczu”Do ciebie piszę młody człowieku,
Żeby Cię przestrzec o zakłamaniu.
Bo może słuchasz, bo może czytasz?
Nie wiem czy zawsze prawdę wyczytasz?

Elżbieta Leopold „Nieludzka Ziemia”

X Jubileuszowa edycja konkursu recytatorskiego
pt. „Do Ciebie mówię Wielki Tułaczu”

pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Tarnowa
oraz Księcia Pawła Sanguszki 1. Organizator konkursu

  Organizatorem Konkursu Recytatorskiego jest Szkoła Podstawowa nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie.

 2. Termin konkursu

  Konkurs odbędzie się dnia 22 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Romana „Sybiraka” Sanguszki w Tarnowie
  o godz.11.00

 3. Założenia ogólne konkursu

  1. Pielęgnowanie i popularyzowanie postaw patriotycznych.
  2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego.
  3. Budowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków.
  4. Popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury.
  5. Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży.

 4. Warunki uczestnictwa

  • Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.
  • Szkołę reprezentuje maksymalnie dwóch uczestników.
  • Uczestnik konkursu prezentuje dwa utwory – pierwszy nawiązujący do tematyki sybirackiej, drugi dowolny o tematyce patriotycznej.
  • Szkoły nie może reprezentować uczeń, który został laureatem I miejsca w poprzednich edycjach konkursu.
  • Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, gest, rekwizyty, podkład muzyczny).
  • O kolejności występowania uczestników decyduje losowanie.
  • Przykładowe materiały do konkursu będą zamieszczone na stronie Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnowie www.sp10tarnow.prospect.pl
  • Uczestnik może korzystać z innych materiałów, które są związane z tematyką konkursu.

 5. Zgłoszenia

  Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 15.11.2019 r. na adres szkoły: sekretsp10@umt.tarnow.pl.
  W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika, tytuł utworu oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu.

 6. Jury

  Jury konkursu działa w składzie powołanym przez organizatorów.
  Jury w swojej ocenie uwzględni:
  • dobór tekstów
  • interpretację
  • kulturę słowa
  • ogólny wyraz artystyczny.

  Obrady jury są tajne. Ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród rzeczowych i pamiątkowych dyplomów odbędzie się po zakończeniu konkursu.

  Nauczyciele sprawujący opiekę nad uczestnikami konkursu otrzymają pisemne potwierdzenie udziału wraz z podziękowaniem.

Propozycje wierszy na konkurs


Pobierz