Samorząd terytorialny w praktyce – spotkanie z radnym Rady Miejskiej w TarnowieW ubiegłym tygodniu uczniowie klasy VIII mieli okazję uczestniczyć w niecodziennej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Gościem spotkania był Pan Ryszard Pagacz – radny Rady Miejskiej w Tarnowie.

Tematyką zajęć było funkcjonowanie lokalnego samorządu oraz zapoznanie uczniów z rolą i zadaniami jakie spełnia gmina, a także z kompetencjami radnych. Podczas lekcji uczniowie mieli okazję zapoznać się ze strukturą RM w Tarnowie, zostały przedstawione zasady jej funkcjonowania, a także zasady tworzenia budżetu miasta. Młodzi ludzie dowiedzieli się również jaki jest zakres działania Rady Miejskiej, która pełni funkcję uchwałodawczo – kontrolną oraz w jaki sposób podejmowane są uchwały. Pan Radny zachęcał młodych ludzi do aktywności społecznej na rzecz rozwoju swojej „małej Ojczyzny”, podkreślając, jak ważna jest obywatelska postawa młodego pokolenia dla przyszłości naszego państwa. Pod koniec spotkania młodzież miała okazję do zadawania pytań Radnemu oraz zgłaszania swoich postulatów. Podczas zajęć uczniowie mogli nabyć wiedzę, która pozwoli im aktywniej włączać się w życie społeczne lokalnego środowiska.

.