My też pamiętamy! Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”Szkoła Podstawowa nr 10 przyłączyła się do akcji MEN „Szkoła pamięta” „Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności…”, również tych związanych z historią miasta lub regionu.

W ramach kolejnego przedsięwzięcia z tego cyklu (wcześniej odwiedziliśmy miejsca pamięci w naszym regionie), uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w wystawie tematycznej związanej z wybuchem II wojny światowej. W czasie zwiedzania i analizy różnego rodzaju dokumentów i zdjęć uczniowie mogli zapoznać się z sytuacją polityczną w Europie przed wrześniem 1939 roku, zobaczyć jak wyglądały przygotowania agresji na Polskę hitlerowskich Niemiec oraz ZSRS, przeanalizować przebieg ważniejszych bitew stoczonych przez Wojsko Polskie w Kampanii wrześniowej, a także porównać uzbrojenie Wojska Polskiego, Wehrmachtu i Armii Czerwonej. Istotnym elementem wystawy jest także odniesienie do udziału w wojnie obronnej września 1939 r. pułków z Tarnowa oraz okupacji niemieckiej naszego miasta w latach 1939 - 1945.

W drodze powrotnej uczniowie odwiedzili wystawę plenerową poświęconą bohaterowi „Wiosny Ludów” urodzonemu w Tarnowie, którego prochy spoczywają w Mauzoleum w tarnowskim Parku Strzeleckim - Józefowi Bemowi.

.