Szlakiem Miejsc PamiÍci Narodowej w Tarnowie i ziemi tarnowskiej
w 80. rocznicÍ
wybuchu II wojny úwiatowej


.