My też pamiętamy! Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”


.