Baza szkolnaBazę szkoły stanowią:
  • 8 dobrze wyposażonych sal lekcyjnych w tym 2 multimedialne
  • sala gimnastyczna
  • sala komputerowa z 11 stanowiskami
  • gabinet terapii pedagogicznej
  • biblioteka
  • sala patrona
  • kuchnia i stołówka
  • dwa boiska szkolne – trawiaste i betonowe
  • plac zabaw
  • biuro Rady Osiedla Klikowa

Włącz pokaz zdjęć