Kalendarz roku szkolnegoRozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe 14 – 27 stycznia 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty 15 – 17 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych 21 czerwca 2019 r.
Wakacje 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.