Dyrekcja szkołyDyrektor szkoły:
mgr inż. Maria Barczyk