Rada RodzicówCzłonkowie Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017
Przewodniczący Magdalena Minorczyk - Zając
Klasa Ia Aneta Wolska
Klasa IIa Jadwiga Krężel
Klasa IIb Artur Bartkowski
Klasa IIIa Aneta Wolska
Klasa IIIb Agata Trojanowska
Klasa IVa Iwona Grodowicz
Klasa Va Magdalena Minorczyk - Zając
Klasa VIa Beata Wajda