Samorząd UczniowskiSkład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017
Przewodnicząca Oliwia Wajda
Zastępca Kinga Bugaj
Skarbnicy Katarzyna Zając
Wiktoria Wojna
Opiekunowie Samorządu
p. Dorota Wojtanowska
p. Anna Olszówka